Tượng phật Đại Thế Chí bồ tát gỗ hương

7,000,000.00 6,000,000.00

Tượng phật Đại Thế Chí bồ tát gỗ hương

  • Chất liệu:gỗ hương liền khối
  • Kích thước:cao 45 đường kính 23cm