Tượng phật Đại Thế Chí bồ tát gỗ hương

    7,000,000.00 6,000,000.00

    Tượng phật Đại Thế Chí bồ tát gỗ hương

    • Chất liệu:gỗ hương liền khối
    • Kích thước:cao 45 đường kính 23cm
    Được bán bởi tornado_nqk